Feliks koneczny cywilizacja bizantyńska pdf

Najdawniejsze stosunki Inflant z Polską do r. Rozprawa jego spotkała się z feliks koneczny cywilizacja bizantyńska pdf uznaniem recenzentów A. Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednocześnie działał m.

1929 kierował katedrą historii Europy Wschodniej. Zmarł 10 lutego 1949 r. Z biegiem czasu Koneczny publikował coraz mniej prac historycznych, a coraz więcej historiozoficznych. Koneczny w swoich pracach często poruszał kwestię stosunków polsko-rusińskich.

XVII wieku i to niezaprzeczalnie dzięki wpływom polskim, bez których nie miałoby to miejsca. Początkiem rozważań cywilizacyjnych Konecznego była refleksja nad stosunkiem Polski do Europy, naszej wartości cywilizacyjnej w ogóle, prowadzona w 1917 roku. Pierwszą obszerniejszą pracą historiozoficzną Konecznego było opublikowane w 1921 r. Cel taki pojmował on nie jako coś danego z góry, ale jako wybraną w sposób wolny ideę przewodnią, wokół której koncentrują się wysiłki narodu w danym okresie historycznym. Idea taka miałaby wynikać z okazanych w toku rozwoju danego narodu predyspozycji i uwzględniać potrzeby całej ludzkości.