Ali baba and the forty thieves story pdf

Europese vertaler van het werk. Als de rovers weggaan, opent Ali baba and the forty thieves story pdf Baba de schatkamer om zijn zakken te vullen. De rovers ontdekken hem, maar samen met zijn slimme slavin Morgiana verslaat Ali Baba de rovers. Ali Baba, arme burger in Perzië.

Kassim, broer van Ali Baba. In Perzië leefden twee broers, Ali Baba en Kassim. Kassim was getrouwd met een rijke vrouw, Ali Baba was getrouwd met een vrouw die even arm was als hij. Op een dag was Ali Baba in het bos aan het houthakken toen hij een donkere stofwolk op zich af zag komen.

Hij liet het hout achter om zichzelf te redden en klom in een grote boom. Hij zag een groep van veertig bewapende rovers op zich af komen. Ze stopten bij een gesteente waar de boom stond waar Ali Baba in zat. De rovers stapten van hun paarden af. De rovers droegen allemaal de zadeltassen op hun schouder. Ali Baba dacht dat deze vol zaten met goud en zilver.

Een van de rovers riep “Sesam open U”. Een deur in het gesteente ging open, de rovers gingen naar binnen. Toen de rovers weggingen, deed Ali Baba hetzelfde en ging ook naar binnen. De ruimte waar Ali Baba in terechtkwam was verlicht en gevuld met goud en zilver en geld in tassen.

Hij verzamelde zoveel als hij kon, verliet de grot en sloot de deur. Toen Ali Baba thuiskwam vertelde hij het verhaal aan zijn vrouw en begroeven ze snel de buit. Meer uit vriendelijkheid dan uit angst, vertelde Ali Baba zijn broer waar het rovershol was en welke woorden je moest uitspreken om de deur te openen. Kassim ging vlug naar huis.

Hij nam zich voor zijn broer vóór te zijn. Hij wilde de hele schat zelf in de wacht slepen. De volgende morgen ging Kassim al vroeg met drie muilezels naar het woud. Kassim was verrukt over de schatten die hij zag. Hij sleepte vlug zoveel zakken goud naar de deur als zijn ezels zouden kunnen dragen.

Hij moest er steeds maar aan denken dat hij nu geweldig rijk was geworden. Daardoor wist hij niet meer, welke woorden hij moest zeggen om de deur weer open te maken. Toen hij weg wilde gaan, riep hij: “Gerst, open u,” in plaats van “Sesam, open u,” maar natuurlijk bleef de deur dicht. Hij riep ook nog de namen van allerlei andere soorten graan, geen enkele keer was het de goede, zodat de deur niet in beweging kwam. Kassim werd bang dat hij nooit meer veilig uit het rovershol zou komen.